O nás

DencoHappel

Společnost DencoHappel CZ a.s., dříve známá v České a Slovenské republice jako LVZ, a.s. a v poslední době jako GEA Heat Exchangers a.s., patří mezi nejvýznamnější firmy v oboru vytápění, klimatizace, čistých prostor, filtračních technologií a chlazení technologického vzduchu v Evropě. V současné době zajištujeme prodej všech výrobků  společnosti DencoHappel v České republice z výrobního závodu v Liberci. Protože naše obchodní filozofie je založena na přímém kontaktu se zákazníkem, máme v jednotlivých regionech České republiky naše obchodní zastoupení. V případě jakéhokoliv dotazu, požadavku na zpracování technického řešení přímo dle Vaší potřeby, technické pomoci při zpracování projektu a následné cenové nabídky neváhejte kontaktovat naše obchodní zastoupení. Kontaktní údaje najdete v sekci Kontakty.

Pro prodej všech výrobků společnosti DencoHappel ve Slovenské republice jsme pro Vás zřídili samostatnou organizační složku se sídlem v Bratislavě. Kontaktní údaje najdete v sekci Kontakty. Naši pracovníci jsou zde připraveni na spolupráci s Vámi od projektování, řešení dodávek, instalaci, uvedení do provozu až po záruční a pozáruční servis. Neváhejte je kontaktovat.

Prostřednictvím špičkových značek CAIRplus®, DENCO®, MultiMAXX®; Multi Flair®,
DencoHappel COM4®, Flex Geko®, FireTex®, SepTex® , Sahara® a výrobků pod označením DELBAG®určuje DencoHappel již více než sto let technologické standardy v Evropě. Společnost DencoHappel  díky své široké nabídce výrobků, schopnosti inovace a širokému technickému zázemí je schopna splnit téměř všechna přání svých zákazníků.

Hlavní sídlo společnosti DencoHappel je v německém městě Herne.  Výrobní závody se nacházejí v České republice, Německu, Velké Británii, Turecku, Číně a Indii. Společnost má prodejní organizace a distributory ve více než 50 zemích. Tímto je zaručena krátká cesta k  zákazníkům a vysoká flexibilita i efektivita při řešení požadavků našich zákazníků.

Jsme společností s obratem 300 milionů euro, která zaměstnává více než sedmnáct set lidí. Firma spolu se svým akcionářem Triton Partners investuje do inovace a růstu na všech trzích a ve všech oblastech, které jsou pro ni významné.

Historie

První informace o výrobě vzduchotechniky v Liberci a jeho okolí pocházejí z počátku minulého století. V roce 1906 byla založena v Liberci - Dolním Hanychově dílna, z níž byl postupně vybudován strojírenský závod na výrobu zařízení pro tepelná hospodářství. Součástí výrobního programu byly i ventilátory.
K 1. 1. 1954 vznikají na dnešním území firmy v Liberci – Vesci  Liberecké vzduchotechnické závody, později součást koncernu Československé vzduchotechnické závody. Posláním LVZ byly dodávky výrobků pro vytápění, klimatizaci, chlazení a filtraci vzduchu.
Moderní dějiny firmy se začaly psát v roce 1992. V rámci procesu velké privatizace se LVZ staly nedílnou součástí nadnárodního koncernu GEA. Od 3. srpna 2015 jsme součásti firmy DencoHappel.
K 1. 4. 2016 se mění název společnosti GEA Heat Exchangers a.s. na společnost DencoHappel CZ a.s., její identifikační čísla zůstávají beze změny.

Počátky DencoHappel sahají více než sto let do minulosti. Společnost, ze které je dnes DencoHappel, byla založena v roce 1909 ve Wrocławi pod názvem Luftfilter-Baugesellschaft mit beschränkter Haftung (DELBAG). V roce 1920 Otto Happel v Bochumi založil Gesellschaft für Entstaubungs-Anlagen mbH (GEA) a v roce 1944 vznikla ve Velké Británii firma DENCO, kterou pak GEA v roce 2006 převzala.

Otto Happel začal s výrobou textilních filtrů určených k filtraci chladícího vzduchu elektrických zařízení a firma se začala rychle rozvíjet. Již v roce 1922 začal používat žebrový výměník s eliptickými trubkami, čímž způsobil revoluci v cirkulačních vodních chladicích systémech velkých elektrických strojů. Tento typ výměníků začal po roce 1945 používat i ve výrobcích určených k vytápění.

Společnost průběžně rostla a v roce 1925 změnila jméno na GEA Luftkühlergesellschaft GmbH. Došlo k výstavbě nových výrobních hal a byl založen stávající závod v Herne.

Další významný krok představovalo v roce 1954 založení firmy HAPPEL KG, kde se konsolidovala neustále se rozšiřující výroba konvektorů.

V roce 1970, tedy padesát let od svého založení, za sebou měla současná DencoHappel více než osm tisíc instalací vzduchového chlazení a vytápění v procesních technologiích a její brány opustila v tomto roce i vytápěcí jednotka s pořadovým číslem 500 000.

Velmi rychlé tempo růstu firmy vyžadovalo nové obchodní struktury. Aby společnost zvládla kapitálové financování, prošla GEA AG postupnou transformací a v roce 1989 se změnila na akciovou společnost.

Akvizicí firmy DELBAG Luftfilter GmbH Berlin v roce 1990 pak potvrdila svůj vstup do odvětví filtrační technologie.  

V roce 1995, po dalších akvizicích, s více než 17000 zaměstnanci a obratem převyšujícím čtyři miliardy marek, se společnost GEA stala z výrobce komponentů globálním systémovým dodavatelem.  Dr. Otto Happel v roce 1999, jako majoritní vlastník akcií GEA, prodal svůj podíl firmě Metallgesellschaft AG, která se posléze v roce 2000 přejmenovala na
mg technologies ag,  Po fúzi mezi Gesellschaft für Entstaubungs-Anlagen (GEA) a mg technologies v roce 2005 se firma přejmenovala na GEA Group AG.

Růst pokračoval rychlým tempem. V roce 2006 koupila firma GEA britskou společnost DENCO se sídlem v Herefordu, specialistu na systémy přesné a komfortní klimatizace a komerční aplikace, a firmu ISISAN z tureckého Istanbulu, která se zaměřovala na technologie úpravy vzduchu. Celkový počet výrobních vzduchotechnických závodů vzrostl na devět. Společnost těmito operacemi získala přístup na nové regionální trhy a k novým aplikacím, mezi něž patří například přesná klimatizace počítačových a komunikačních center v Evropě.

Součástí strategického přeskupení GEA Group v roce 2014 bylo převzetí celé divize výměníků tepla (HX) evropským holdingem Triton. Ten spolu s vedením GEA HX přeorganizoval celou tuto oblast do tří operativně na sobě nezávislých segmentů:  Air Treatment (DencoHappel), Heat Exchanger Systems a Power Cooling Solutions.

Od poloviny roku 2015 provozuje segment vzduchotechniky svou činnost pod jménem DencoHappel, čímž se nyní uzavírá kruh více než stoleté historie dvou významných produktových řad  DENCO® a Happel®, přičemž každá z těchto prestižních značek získává i novou životní energii.  

Hodnota

Happel®

Happel® znamená centrální a decentralizovaná řešení klimatizace vzduchu. Klimatizační jednotky Happel® představují záruku ekonomické a ekologické úpravy vzduchu.  Možnost aplikací je velmi různorodá napříč širokým spektrem zákazníků. Happel® pokrývá filtraci, ohřev a chlazení vzduchu spolu s jeho zvlhčováním i odvlhčováním.


DENCO®

Od roku 1944 představuje DENCO® speciální řešení pro kontrolu kvality, vlhkosti a teploty vzduchu v citlivých oblastech.  Jednotky přesné klimatizace zajišťují specifické a konstantní podmínky vzduchu nezbytné v prostorách jako výpočetní centra nebo serverovny či nemocnice a čisté prostory.


DELBAG®

DELBAG® reprezentuje jednu z celosvětově nejznámějších značek vzduchové filtrace. Výjimečná technická odbornost značky se zakládá na poznatcích získaných vlastním výzkumem a vývojem.  Vysokou technologickou úroveň výrobků DELBAG® potvrzuje trvalý rozvoj výrobků pro filtraci vzduchu, patentů a výsledků z laboratorních zkoušek.

Technologie

Lze vytápět prosklenou budovu na severní straně a z jihu ji zároveň chladit pomocí jednoho systému? Dokáže vzduchotechnický systém používaný ve farmaceutické nebo elektronické oblasti stejně dobře vytápět, chladit, zvlhčovat a odvlhčovat vzduch a zároveň zajistit ochranu proti mikrobům a korozivním cizím částicím?

Naše vzduchotechnické systémy plní tyto úkoly každý den po celém světě k vysoké spokojenosti zákazníků. Naše široká nabídka centrálních a decentralizovaných vzduchotechnických systémů poskytuje řadu možných řešení, v nichž jsou naše výrobky i zařízení pro měření a regulaci přesně přizpůsobeny příslušným projektům a provoznímu prostředí. S takovou individualizací a díky vlastnímu vývoji dokážeme reagovat a navrhnout systémy, které jsou vhodné pro stávající infrastrukturu, zvláštní požadavky a charakter dané budovy.  Výsledkem je vyšší účinnost a dlouhá životnost.

Sociální odpovědnost společnosti

V roli systémového dodavatele pracujeme aktivně, již od prvního dne nového projektu. Díky široké řadě našich vzduchotechnických výrobků mohou projektanti, dodavatelé systémů i architekti získat kompletní řešení z jediného zdroje.  

Kromě široké řady našich vzduchotechnických výrobků při řešeních na míru nabízí firma i další zřejmé výhody: naše výrobky jsou navzájem v dokonalé harmonii a tak zajišťují požadované specifické klima s co možná nejvyšší účinností a nákladovou efektivitou. Toto řešení přináší úspory času, energie a výdajů. Navíc se již na samém začátku eliminují nákladné a složité řešení kompatibility našich výrobků se  systémům řízení budov.

Udržitelnost

Jedním z mnoha příkladů toho, jak chápeme udržitelnost našich výrobků a dokážeme ji implementovat, je Villa Flora, postavená u příležitosti světové zahrádkářské výstavy Floriade ve Venlo v roce 2012. Koncept projektu pochází z nizozemského architektonického studia Kristinsson a demonstruje, že udržitelná výstavba i přiblížení lidí a rostlin představují velký potenciál rozvoje měst zítřka a současně je lze provádět způsobem přátelským k životnímu prostředí.   

Soubor budov tvoří ohromný skleník s výstavním prostorem, k němuž je připojena kancelářská budova. Záměrem bylo zajistit klimaticky neutrální, efektivní a úsporný provoz budovy navzdory průhledné skleněné obvodové fasádě..

Vzduchotechnické jednotky CAIR odpovídají za hygienickou výměnu vzduchu. Přívod vzduchu do kanceláří zajišťují speciální vyústky instalované v dvojité podlaze. Akumulátory latentního tepla (PCM – materiály se změnou skupenství) zajišťují vnitřní teplotní rovnováhu vzduchotechnických jednotek.  

Tento projekt, jemuž se dostalo široké publicity, není pouze neutrální s ohledem na CO2, ale produkuje i dostatek tepla na pokrytí tepelného požadavku sousedící budovy.

Cradle to Cradle

Villa Flora současně předvádí i ekologicky udržitelný systém Cradle-to-Cradle. Tvoří ji převážně sklo, ocel, beton a dřevo, přičemž má natolik modulární konstrukci, že trvanlivé prvky lze po výměně recyklovat a využít pro další stavební účely. Návrh a prodej výrobků DencoHappel vychází ze stejného principu - Cradle-to-Cradle.

Etika a zaměstnání

Kroky k udržitelnosti začínají již v kultuře firmy a ve způsobu jejího přístupu k zaměstnancům, tedy jinými slovy, ve firmě samotné.
DencoHappel je středně velká společnost. Těchto výhod využíváme k tomu, abychom prosazovali principy osobní odpovědnosti a řídili se jimi. Nazýváme to „podnikatelský duch“. Jeho smyslem je zapojení každého jednotlivce tak, jako kdyby oni sami byli vlastníky a tedy odpovídali za zdroje a úkoly, které mají.
Řídíme se rychlostí, neboť zkratky v naší práci nám umožňují rychle, pružně a průhledně reagovat a rozhodovat se.  Klademe velký důraz na spolupráci založenou na respektu a důvěře jeden k druhému ve společnosti i směrem k našim externím partnerům.
Vše, čím se zabýváme, doprovází neustálý vývoj a nepřetržitá snaha o zlepšování. Nazýváme to jednoduše: motivace k výkonnosti.
Tyto hodnoty tvoří naši páteř. Zakládají se na zkušenostech, inovační schopnosti a technologicky vůdčí pozice firmy DencoHappel.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.